Bezpieczny wybór

Zdajemy sobie sprawę, jakie wątpliwości pojawiają się rozpoczynając współpracę z nową firmą. Gdyby współpraca poszła nie tak, to właśnie HR będzie ponosić konsekwencje błędnej decyzji.

Współpracując z nami można zapomnieć o tym problemie. Jesteśmy bezpiecznym wyborem, ponieważ:

 • Zajmujemy się szkoleniami i doradztwem tylko i wyłącznie w zakresie Machine Learning. To gwarantuje, że znamy się na rzeczy.
 • Uczestnicy przed szkoleniem przygotowują swoje laptopy zgodnie z przygotowaną przez nas instrukcją instalacji. Gdyby jednak pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości, uczestnicy mogą liczyć na naszą pomoc mailową oraz na Skype, Webex etc.
 • Nasi trenerzy są specjalistami od uczenia dorosłych i posiadają certyfikaty Software Carpentry i Data Carpentry.

To wszystko gwarantuje, że współpracując z nami można spać spokojnie.

Nasz proces szkoleniowy

Nasz proces szkoleniowy pomaga odciążyć dział HR.

 1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych – rozmowa telefoniczna trenera ze sponsorem szkolenia, HR, team leaderem, managerem lub inną osobą.
 2. Dobór szkolenia i, w razie potrzeby, modyfikacja programu w zależności od potrzeb Klienta (szkolenie “szyte na miarę”).
 3. Przedstawienie oferty szkoleniowej i podpisanie umowy.
 4. Analiza potrzeb każdego uczestnika w formie ankiety przed szkoleniem lub ustnie na początku szkolenia.
 5. Przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Klienta lub innym uzgodnionym miejscu.
 6. Ankieta ewaluacyjna – pod koniec szkolenia uczestnicy oceniają je w formie anonimowej ankiety ewaluacyjnej.
 7. Raport poszkoleniowy – Klient otrzymuje raport zawierający wyniki ankiety ewaluacyjnej, mocne i słabe strony grupy oraz rekomendacje dalszej ścieżki rozwoju.
 8. Doradztwo poszkoleniowe – trenerzy są dostępni do telefonicznych i mailowych konsultacji w ciągu dwóch miesięcy po szkoleniu.