Doradztwo

Świadczymy usługi doradcze i wykonujemy pracę badawczo-rozwojową w następujących zakresach:

  1. Konsultacje
  2. Audyt możliwości zastosowania Machine Learning
  3. Opracowywania prototypów celem zweryfikowania hipotezy biznesowej
  4. Wdrożenia

1. Konsultacje

Sesje konsultacji trwające około godziny zegarowej to pierwszy krok w kierunku zastosowania Machine Learning. W czasie sesji odpowiadamy na Twoje pytania i sugerujemy, w którym kierunku jest pójść najlepiej. To także świetna okazja do zbudowania zaufania przy praktycznie zerowym ryzyku.

Konsultacje mogą mieć formę sesji online trwającej około godzinę. Możemy także wydłużyć taką sesję, aby przeprowadzić pogłębiony audyt możliwości zastosowania Machine Learning.

2. Audyt możliwości zastosowania Machine Learning

Celem audytu jest wskazanie obszarów, w których najlepiej jest zastosować Machine Learning. Współpraca wymaga kilku godzin rozmowy z działem BI/analityki. Wynikiem audytu jest raport zawierający konkretne propozycje problemów do rozwiązania, sposób rozwiązania, najbardziej prawdopodobne problemy, jakie mogą się pojawić i sposób ich uniknięcia. Audyt jest świetnym sposobem rozpoznania, w jakim stopniu i jak konkretnie Twoja firma skorzysta na Machine Learning. Po rozpoznaniu przechodzimy do kolejnego etapu, tzn. opracowania prototypów.

3. Opracowanie prototypów

Skuteczność rozwiązań Machine Learning w dużej mierze zależy od ilości i jakości posiadanych danych. Celem tego etapu jest zbudowanie modelu na podstawie danych dostępnych w firmie i sprawdzenie, jak dobry model jesteśmy w stanie stworzyć. Dzięki temu szybko potwierdzamy lub obalamy hipotezy postawione w audycie.

Żaden model Machine Learning nie jest 100% dokładny. Rezultatem tego etapu jest prototyp razem z informacją, jak często model się myli i w jakich sytuacjach. Dzięki temu można niewielkim kosztem podjąć decyzję, czy przechodzimy do wdrożenia.

4. Wdrożenia

Na podstawie prototypu opracowujemy rozwiązanie w technologiach ustalonych z Klientem. W najprostszym przypadku opakowujemy prototyp w API. Częścią wdrożenia jest też szkolenie z utrzymania nowego systemu – dzięki temu unikasz uzależnienia od dalszej współpracy z nami. System będzie utrzymywany przez Twoich ludzi.

Zastosowania

Rozwiązujemy m.in. następujące problemy:

  • Detekcji fraudów, np. wykrywanie zamówień, które nie zostaną opłacone – dzięki tej informacji możemy wymusić przedpłatę.
  • Klasyfikacji tekstu i innych dokumentów – np. system automatycznego rozpatrywania reklamacji.
  • Client scoring – np. określanie grupy klientów najbardziej zadowolonych, którzy mogą stać się ambasadorami marki.
  • Predictive maintenance – przewidywanie, które maszyny są bliskie awarii i powinny być serwisowane. Dzięki temu minimalizujemy koszty serwisowania.
  • Churn modeling – przewidywanie, którzy klienci odejdą.
  • Klasyfikacji obrazów (np. rozpoznawanie obiektów na obrazach)